Danh sách 15 trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân và điểm chuẩn

25292

Danh sách các trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân và điểm chuẩn giúp thí sinh định hướng được mức điểm trúng tuyển năm 2018 phù hợp với học lực của mình.

Danh sách 15 trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân và điểm chuẩn

Danh sách 15 trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân và điểm chuẩn

Danh sách 15 trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân

Danh sách điểm chuẩn các trường Trung Cấp Công an nhân dân và điểm chuẩn giúp các thí sinh có thể định hướng được mức điểm trúng tuyển năm 2018 sẽ tăng hay giảm. Cao đẳng dược Đồng Nai tổng hợp điểm chuẩn 15 trường Trung cấp cảnh sát nhân dân bao gồm:

 • Trung cấp an ninh nhân dân I
 • Trung cấp cảnh sát nhân dân I
 • Trung cấp giao thông thủy phía bắc
 • Trung cấp cảnh sát nhân dân vi phía bắc
 • Trung cấp cảnh sát nhân dân II
 • Trung cấp an ninh nhân dân II
 • Trung cấp cảnh sát nhân vi phía nam
 • Trung cấp cảnh sát nhân dân III
 • Trung cấp giao thông thủy hồ chí minh – đbscl
 • Trung cấp giao thông thủy, tây nguyên – nam trung bộ – đông nam bộ
 • Hệ trung cấp đại học PCCC

Xem thêm: Các trường đại học tuyển sinh khối A dưới 20 điểm

Điểm chuẩn các trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân

Danh sách điểm chuẩn các trường Trung cấp Cảnh sách nhân dân được tin tức y dược tổng hợp dưới đây:

Nguồn: Caodangyduocdongnai.edu.vn