Danh sách các trường Đại học Cao đẳng ở Đà Nẵng

21792

Danh sách các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng giúp thí sinh lựa chọn ngành học, trường học phù hợp với năng lực bản thân và xây dựng lộ trình ôn luyện hiệu quả.

Danh sách các trường Đại học Cao đẳng ở Đà Nẵng

Danh sách các trường Đại học Cao đẳng ở Đà Nẵng

Tin tức y dược tổng hợp danh sách các trường Đại học, Cao đẳng tuyển sinh ở Đà Nẵng thuộc tất cả các khối ngành như sau:

Danh sách nhóm trường công lập tại Đà Nẵng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Trường Đại học Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng
 • Trường Đại học Đại học Kinh Tế – Đại học Đà Nẵng
 • Trường Đại học Đại học Sư Phạm – Đại học Đà Nẵng
 • Trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Đà Nẵng
 • Trường Đại học Cao đẳng Công Nghệ – Đại học Đà Nẵng
 • Trường Đại học Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin – Đại học Đà Nẵng
 • Khoa Y Dược – Đại học Đà Nẵng

Xem thêm: Danh sách các trường Cao đẳng xét học bạ tại Đồng Nai

Danh sách nhóm trường công lập tại Đà Nẵng ngoài bộ GD&ĐT

 1. Trường Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin Hữu Nghị Việt Hàn (Bộ Thông tin và Truyền thông)
 2. Trường Cao đẳng Kinh Tế – Kế Hoạch Đà Nẵng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
 3. Trường Cao đẳng Lương Thực Thực Phẩm (Bộ Nông nghiệp và PTNT)
 4. Trường Cao đẳng Giao Thông Vận Tải II (Bộ Giao thông vận tải)
 5. Trường Trường ĐH Kỹ thuật Y dược (Bộ Y tế)
 6. Trường Đại học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)
 7. Trường Cao đẳng Thương Mại Đà Nẵng (Bộ Công thương)

Xem thêm: Danh sách các trường Cao đẳng ở Hà Hội xét học bạ

Danh sách nhóm trường công lập tại Đà Nẵng ngoài bộ GD&ĐT

Danh sách nhóm trường công lập tại Đà Nẵng ngoài bộ GD&ĐT

Danh sách các trường dân lập Đà Nẵng

 1. Trường Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng
 2. Trường Cao đẳng Công Nghệ Và Kinh Doanh Việt Tiến
 3. Trường Cao đẳng Dân Lập Kinh Tế Kỹ Thuật Đông Du Đà Nẵng
 4. Trường Cao đẳng Lạc Việt
 5. Trường Cao đẳng Phương Đông – Đà Nẵng
 6. Trường Cao đẳng Tư Thục Đức Trí – Đà Nẵng
 7. Trường Đại học Dân Lập Duy Tân
 8. Trường Đại học Đông Á
 9. Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng

Trên đây là danh sách các trường Đại học, Cao đẳng tại Đà Nẵng giúp thí sinh tổng hợp và lựa chọn được địa chỉ học tập phù hợp nhất.

Nguồn: Caodangyduocdongnai.edu.vn