Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự 5 năm gần đây

2030

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự 5 năm gần đây giúp thí sinh có nguyện vọng xét tuyển lựa chọn được ngành học phù hợp với năng lực của mình.

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự 5 năm gần đây

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự 5 năm gần đây

Để giúp thí sinh xét tuyển Học viện Kỹ thuật Quân sự biết được mức điểm chuẩn trúng tuyển chính xác, Ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng dược Đồng Nai thống kê điểm chuẩn 5 năm gần đây (2012 – 2017) cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự 2017

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự 2016

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự 2015

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự 2014

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự 2013

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Quân sự

Nguồn: Văn bằng 2 Cao đẳng Dược Đồng Nai