Có gì mới trong kỳ thi THPT quốc gia 2019?

944

Kỳ thi THPT quốc gia 2019, Bộ sẽ tập trung, rà soát, đánh giá nghiêm túc, xử lý kịp thời những tiêu cực và hạn chế bất cập xảy ra trong năm 2018 để rút kinh nghiệm trong quản lý kỳ thi.

Có gì mới trong kỳ thi THPT quốc gia 2019?

Có gì mới trong kỳ thi THPT quốc gia 2019?

Điểm mới trong kỳ thi THPT quốc gia 2019

Theo ghi nhận của trang tin Cao đẳng Y Dược Sài Gòn từ báo cáo của Bộ GD&ĐT được biết, thực hiện Nghị quyết số 104/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2018, Bộ GD&ĐT đã tổ chức sơ kết, đánh giá việc tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển sinh vào ĐH, CĐ năm 2018. Trên cơ sở đó, Bộ đã đề ra chủ trương giữ ổn định phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển sinh vào ĐH, CĐ trong năm 2019 và các năm tiếp theo cho đến khi áp dụng đầy đủ chương trình giáo dục phổ thông mới với những điều chỉnh kỹ thuật từ việc nghiêm túc rút kinh nghiệm công tổ chức thi và tuyển sinh năm 2018, nhất là khâu chấm thi.

Bên cạnh đó, để tổ chức tốt Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, Bộ GD&ĐT đã tập trung rà soát, đánh giá nghiêm túc, xử lý kịp thời những tiêu cực và hạn chế bất cập xảy ra trong Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 để rút kinh nghiệm trong quản lý, chỉ đạo tổ chức thi trong năm 2019 và các năm tiếp theo. Ngoài ra, theo đánh giá của trang tin Cao đẳng Xét nghiệm Đồng Nai, Bộ đã đồng thời rà soát, hoàn thiện quy trình kỹ thuật bảo đảm giám sát chặt chẽ, khách quan, minh bạch đối với tất cả các khâu của Kỳ thi; sửa đổi, bổ sung Quy chế thi, quy định rõ trách nhiệm của các địa phương, các trường đại học, của các cán bộ làm công tác coi thi, chấm thi và chế tài xử lý đối với các đối tượng tham gia Kỳ thi;

Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng ngân hàng câu hỏi thi làm cơ sở để xây dựng đề thi đáp ứng tốt hơn mục đích, yêu cầu của Kỳ thi THPT quốc gia. Khắc phục việc nội dung đề thi có một số câu quá khó, đảm bào đề thi phù hợp hơn với tính chất của Kỳ thi THPT quốc gia và thời gian làm bài của thí sinh; Xem thêm thông tin: Đi du học điều dưỡng Nhật Bản

Điểm mới trong kỳ thi THPT quốc gia 2019

Điểm mới trong kỳ thi THPT quốc gia 2019

Tăng cường công tác phối hợp, nhất là vai trò giám sát của các trường ĐH, CĐ trong tổ chức thi: tăng cường huy động các trường ĐH, CĐ có năng lực và điều kiện, uy tín tham gia phối hợp tổ chức thi. Đồng thời, thực hiện nguyên tắc các trường ĐH, CĐ không tham gia phối hợp tổ chức thi tại địa phương nơi trường đặt trụ sở;

Hỗ trợ phát hiện sai phạm trong quá trình chấm thi

Theo tìm hiểu từ trang tin Cao đẳng Y Dược Đồng Nai, Bộ tiếp tục hoàn thiện phân hệ quản lý phách độc lập trong phần mềm quản lý thi để tăng cường tính bảo mật trong chấm thi tự luận; hoàn thiện phần mềm chấm trắc nghiệm để vừa đảm bảo chấm thi thuận lợi, vừa ngăn ngừa nguy cơ gian lận và hỗ trợ phát hiện sai phạm trong chấm thi. Bên cạnh đó, cải tiến phương thức tổ chức chấm thi để tăng cường tính chính xác, khách quan của kết quả thi. Theo đó, sẽ tổ chức chấm theo cụm hoặc chấm chéo bài thi giữa các tỉnh, bảo đảm nguyên tắc cán bộ chấm thi không chấm bài thi của thí sinh tỉnh mình.

Ngoài ra, tiếp tục nâng cao chất lượng tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi cho các đối tượng tham gia Kỳ thi; tăng cường ứng dụng các thiết bị kỹ thuật vào tổ chức thi, bố trí các phương tiện kỹ thuật cao (như camera) giám sát quá trình chấm thi; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo hướng thực chất và hiệu quả hơn.

Nguồn: caodangyduocdongnai.edu.vn