Tăng cường sự an toàn và trung thực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

110

Với mục đích giảm thiểu những tác động tiêu cực có thể xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra yêu cầu tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn và an ninh một cách nghiêm ngặt.

Tăng cường sự an toàn và trung thực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Tăng cường sự an toàn và trung thực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Theo thông tin Ban Truyền thông Cao đẳng Dược TPHCM thu thập được, Bộ GD&ĐT quy định chủ tịch hội đồng thi phải bố trí đủ số lượng cán bộ dự phòng để đảm bảo đủ cán bộ coi thi trong các phòng thi và cán bộ giám sát các phòng thi, như yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việc bố trí trật tự viên và nhân viên phục vụ trong các điểm thi được thực hiện bằng cách tuyển dụng nhân viên hoặc người ký hợp đồng tại trường nơi diễn ra kỳ thi hoặc từ các cơ sở giáo dục khác được Sở Giáo dục và Đào tạo điều động.

Trong kỳ thi, yêu cầu trưởng ban coi thi hướng dẫn trưởng điểm thi thực hiện việc đăng ký chữ ký của tất cả những người tham gia công tác coi thi, tổ chức cho các cán bộ giám sát thăm các phòng thi và cán bộ coi thi thăm phòng thi, đánh số báo danh và phát đề thi theo quy định của quy chế thi, trước khi bắt đầu mỗi kỳ thi.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã lựa chọn một số Điểm thi phù hợp với số lượng phòng thi và điều kiện thực tế, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh dự thi.

Để đảm bảo rằng ít nhất 60% số thí sinh tại mỗi điểm thi là học sinh lớp 12 giáo dục trung học phổ thông năm học 2022-2023, sẽ được sắp xếp các phòng thi cho thí sinh thuộc điểm b, điểm c khoản 1 điều 12 quy chế thi và thí sinh giáo dục thường xuyên dự thi cùng với học sinh lớp 12 giáo dục trung học phổ thông.

Ở các điểm thi, cần có đủ phòng chờ để phục vụ thí sinh thi các môn thành phần trong bài thi tổ hợp và ít nhất một cán bộ coi thi hoặc giám sát cho mỗi phòng chờ để quản lý chặt chẽ các thí sinh trong phòng.

Trưởng điểm thi phải nhắc nhở người làm nhiệm vụ tại điểm thi để thông báo cho thí sinh về việc phải đến đúng giờ tại các phòng thi theo giấy báo dự thi của mình.

Trưởng điểm thi có trách nhiệm thu và phân phát thiết bị và thông tin cho nhân viên thực hiện nhiệm vụ tại điểm thi trước mỗi buổi thi, đồng thời phải đảm bảo an toàn và bảo quản các thiết bị trong suốt thời gian diễn ra buổi thi, với sự hỗ trợ của công an để đảm bảo an toàn và bảo mật.

Trưởng điểm thi có trách nhiệm sắp xếp một địa điểm an toàn và cách biệt với phòng thi ít nhất 25 mét để lưu giữ các tài liệu, vật dụng cá nhân của thí sinh và đồng thời bảo đảm các quy định trong quy chế thi liên quan đến việc không được phép mang vật dụng cá nhân vào phòng thi.

Cán bộ coi thi phải kiểm tra vật dụng của thí sinh mang vào phòng thi khi gọi thí sinh vào phòng

Cán bộ coi thi phải kiểm tra vật dụng của thí sinh mang vào phòng thi khi gọi thí sinh vào phòng

Cán bộ coi thi phải kiểm tra các vật dụng thí sinh mang vào phòng theo quy định khi gọi thí sinh vào phòng thi.

Cần trang bị 1 chiếc kéo cho cán bộ coi thi trong mỗi phòng thi để mở túi đề thi. Nếu trong phòng thi chỉ có thí sinh dự thi môn thi thành phần thứ nhất hoặc thứ hai của bài thi tổ hợp, cần chuẩn bị túi phụ chứa bài thi, chứa nhãn niêm phong và các dụng cụ cần thiết sử dụng cho niêm phong.

Thông tin Ban Tuyển sinh Cao đẳng Y Dược TPHCM nhận được, chủ tịch hội đồng thi cũng đảm bảo đóng gói, niêm phong các túi đựng phiếu trả lời trắc nghiệm của từng phòng thi với đầy đủ số lượng cần thiết cho thí sinh trong phòng thi, và phải ghi rõ thông tin về số lượng phiếu, tên phòng thi và buổi thi trên bên ngoài túi. Ngoài ra, Chủ tịch còn phải chuẩn bị các túi dự phòng đầy đủ số lượng phiếu trả lời trắc nghiệm cho mỗi điểm thi và niêm phong chúng với thông tin chi tiết về tên túi, số lượng phiếu, tên điểm thi và buổi thi.

Trước khi bắt đầu kỳ thi, Chủ tịch hội đồng thi sẽ quyết định thời gian và địa điểm bàn giao các túi đựng phiếu trả lời trắc nghiệm cho các trưởng điểm thi, đảm bảo tính an toàn và bảo mật của các tài liệu thi.

Trước mỗi buổi thi, trưởng điểm thi sẽ bàn giao túi đựng phiếu trả lời trắc nghiệm cho cán bộ coi thi của phòng thi tương ứng, đảm bảo an toàn và bảo mật cho quá trình coi thi diễn ra.

Sau mỗi buổi thi, trưởng điểm thi sẽ lập biên bản ghi rõ tình trạng sử dụng phiếu trả lời trắc nghiệm, bao gồm thông tin về tổng số phiếu, số phiếu đã sử dụng, số phiếu thừa trả lại, số phiếu hỏng trả lại và số phiếu được thay thế. Các biên bản này sẽ được trưởng điểm thi nộp cùng với hồ sơ coi thi để lưu trữ.

Tổng hợp bởi: Tin tức tuyển sinhTrường Cao đẳng Y Dược Pasteur