Điểm chuẩn Đại học Điều dưỡng Nam Định 06 năm gần đây

2265

Ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng Đồng Nai tổng hợp điểm chuẩn 06 năm gần đây giúp thí sinh dự kiến điểm chuẩn Đại học điều dưỡng Nam Định chính xác nhất.

Điểm chuẩn Đại học Điều dưỡng Nam Định 06 năm gần đây

Điểm chuẩn Đại học Điều dưỡng Nam Định 06 năm gần đây

Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định là đơn vị đi đầu trong công tác giáo dục – đào tạo, nghiên cứu khoa học về đào tạo Điều dưỡng, Hộ sinh và nhóm ngành khoa học sức khoẻ, thành một trong những trung tâm đào tạo nguồn nhân lực Y tế về Điều dưỡng có uy tín trong nước và quốc tế.

Với mục tiêu đào tạo đội ngũ nhân lực Y tế có chất lượng cao, trong đó trọng tâm là nhân lực Điều dưỡng, Hộ sinh nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng về bảo vệ, chăm sóc, và nâng cao sức khoẻ nhân dân, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong thời kỳ đổi mới, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định là lựa chọn của đông đảo thí sinh yêu thích lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nói chung và điều dưỡng đa khoa nói riêng.

Để giúp thí sinh nắm rõ điểm chuẩn Đại học điều dưỡng Nam Định 06 năm gần đây nhất, Ban tư vấn tuyển sinh Cao đẳng Y Dược Đồng Nai tổng hợp mức điểm chuẩn các năm cụ thể như sau:

Điểm chuẩn Đại học Điều dưỡng Nam Định 06 năm gần đây

Điểm chuẩn Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2012

Điểm chuẩn Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2013

Điểm chuẩn Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2014

Điểm chuẩn Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2015

Điểm chuẩn Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2016

Điểm chuẩn Đại học Điều dưỡng Nam Định năm 2017

Nguồn: Cao đẳng Dược Đồng Nai